Unity 46 vs Uni High 25 Girls' Basketball

Unity 46 vs Uni High 25 Girls' Basketball

The Unity Rockets defeat the Uni High Illineks 46-25 in girls' basketball action at Kenney Gym in Urbana on Monday, Dec. 17, 2012.