How many pets do you own?

How many pets do you own?

Zero
67% (2 votes)
One
33% (1 vote)
Two
0% (0 votes)
Three
0% (0 votes)
Four
0% (0 votes)
Five or more
0% (0 votes)
Total votes: 3
-