Florida executes man for Illinois woman's 1986 murder