2015 St. Thomas More football schedule

2015 St. Thomas More football schedule

  • Olympia 40, St. Thomas More 12
  • River Grove (Guerin) 42, St. Thomas More 26
  • St. Thomas More 33, Argenta-Oreana 30
  • St. Joseph-Ogden 44, St. Thomas More 13
  • St. Thomas More 14, Rantoul 13
  • Unity 47, St. Thomas More 13
  • Monticello 28, St. Thomas More 6
  • Maroa-Forsyth 44, St. Thomas More 0
  • PBL 31, St. Thomas More 0